Situații de urgență

 

La nivelul judeţelor și municipiului București se constituie, sub conducerea prefecţilor, comitete pentru situaţii de urgență. Comitetul este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte preşedintele consiliului judeţean/primarul general și de sector, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgență, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.
Link-ul la Plan pregatire 2018 este disponibil aici
Link-ul la Hotarare CJSU seism este disponibil aici.
Link-ul catre Masuri sezon iarna este disponibil aici .
Link-ul catre Planul de masuri antiseism este disponibil aici.
Link-ul catre Planul de masuri este disponibil aici.
Link-ul catre Planul teritorial este disponibil aici.
Link-ul catre Plan national este disponibil aici.
Link-ul catre Hotarea CJSU nr. 19 si Planul de masuri al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta al Judetului Arges pentru buna desfasurare a activitatilor specifice sezonului rece 2018-2019 este disponibil aici
Link-ul catre Hotararea CJSU nr. 20 privind aprobarea Masurilor necesare pentru asigurarea conditiilor de desfasurare normala a activitatilor economice si sociale in sezonul de iarna la nivelul localitatilor este disponibil aici
Link-ul catre Hotarea CJSU nr. 1 din 30.01.2019 privind Masurile de prevenire a imbolnavirilor prin afectiuni respiratorii acute este disponibil aici
Link-ul catre Hotarea CJSU nr.7/ 2019 privind Planul judetean de masuri si actiuni pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populatiei este disponibil aici
Informații utile:
Mai mult despre semnificatia codurilor hidrometeorologice aici.