Persoana responsabilă Legea 544/2001

Pentru a solicita instituției prefectului informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm sa va adresati Institutiei Prefectului Judetul Arges.

Persoane Desemnate:

Inspector: Maria Dumitrescu

Coordonate de contact

Telefon: 0248213045

adresa de email: relatii.publice.ipag@mai.gov.ro

Program de funcţionare: luni – joi 8.00 – 16.30 si vineri 8.00 – 12.00