Persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă