Registrul pt consemnarea și analizarea propunerilor