Protecţia datelor cu caracter personal

Responsabil cu protecția datelor personale al instituției prefectului este:
Lidia Gîrleanu
Adresă de e-mail: lidia.girleanu.ipag@mai.gov.ro
Număr de telefon: 0248.631.100

 

Link-ul catre Ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul Instituției Prefectului – Județul Argeș este disponibil aici.

Acord este disponibil aici.
Cerere interventie este disponibil aici.
Cerere acces este disponibil aici.
Cerere opozitie este disponibil aici.

 

Link-ul catre cerere-pentru-exercitarea-dreptului-de-interventie S.P.C.P.E.E.P.S. Arges este disponibil aici.

Link-ul catre cerere-pentru-exercitarea-dreptului-de-opozitie S.P.C.P.E.E.P.S. Arges este disponibil aici.
Link-ul catre cerere-pentru-exercitarea-dreptului-de-acces S.P.C.P.E.E.P.S. Arges este disponibil aici.
Link-ul catre Ghid exercitare drepturi S.P.C.P.E.E.P.S. Arges este disponibil aici.