Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

Link-ul la HCJFF nr. 6173 din 01 februarie 2023 privind modificarea Regulamentului de aplicare al legilor fondului funciar aprobat prin HCJFF 5305 din 2021 este disponibil aici.

Link-ul la Regulamentul CJAFF aprobat prin Hotararea nr. 5305 din 17.06.2021 este disponibil aici.

Link-ul la Stadiul-aplicarii-Legilor-fondului-funciar-2017 este disponibil aici.