Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

Link-ul la Regulamentul CJAFF aprobat prin Hotararea nr_3115_2016 este disponibil aici.

Link-ul la Stadiul-aplicarii-Legilor-fondului-funciar-2017 este disponibil aici.