Grupul de lucru pentru derularea POAD

Link-ul la adresa grup tinta este disponibil aici.

Link-ul la adresa 20160 din 19.10.2017 este disponibil aici.

Link-ul la adrese distributie ajutoare este disponibil aici.

Link-ul la serviciul implementare poad este disponibil aici.