Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice

Link-ul la Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Argeș este disponibil aici.