Comisia mixtă de rechiziții constituită la nivelul județului

Link-ul la Fișa cu existentul bunurilor rechiziționabile la data de___2021 este disponibil aici.

Link-ul la Fișa de evidență a personalului pentru prestări de servicii publice la data de__2021 este disponibil aici.

Link-ul la Nomenclatorul bunurilor rechiziționabile este disponibil aici.

Ghid acordare aviz concesionare de ANRSPS