Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial

Link-ul catre ordinul comisiei de monitorizare este disponibil aici.

Link-ul la programul de dezvoltare este disponibil aici

Link-ul catre raport 31 dec 2016 este disponibil aici.

Link-ul la regulamentul de organizare si functionare este disponibil aici.

Link-ul catre situatia sintetica este disponibil aici.

Link-ul catre gestionarea riscurilor este disponibil aici.