Comisia de delimitare teritorială între unități administrative

Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.534/2001, privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, punctele 4.2.1., lit.a) şi 4.2.2, ”comisia de delimitare a limitelor comunelor, oraşelor sau municipiilor de pe raza administrativă a unui judeţ are următoarea componenţă:
   – reprezentantul instituţiei prefectului, în calitate de preşedinte al comisiei;
   – primarii comunelor, oraşelor sau municipiilor implicate;
   – reprezentantul oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară din cadrul judeţului;
   – reprezentanţii aparatelor de specialitate ale primarilor din unităţile administrativ-teritoriale;
   – reprezentanţi ai Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, dacă hotarul sau tronsonul de hotar trece printr-o pădure ori este limitrof acesteia;
   – reprezentanţii Administraţiei Naţionale „Apele Române”, dacă hotarul sau tronsonul de hotar trece de-a lungul unui curs de apă, lac ori mare teritorială;
   – reprezentantul Poliţiei de Frontieră Române, dacă hotarul este şi frontieră de stat;
   – secretarii comunelor, oraşelor sau municipiilor implicate, care vor asigura şi secretariatul comisiei.”
Potrivit prevederilor pct. 4.2.5. și 4.2.5^1 din Ordinul nr. 534/2001
” Când o parte din hotarul unităţii administrativ-teritoriale care se delimitează se află la limită de judeţ, comisia de delimitare va fi constituită prin ordin comun al prefecţilor judeţelor implicate. Consiliul local care îşi delimitează teritoriul şi O.C.P.I. vor informa în scris prefectura judeţului vecin, respectiv O.C.P.I. din judeţul vecin, despre operaţiunea de delimitare cadastrală cu minimum 15 zile înainte de data stabilită pentru delimitarea cadastrală. Aceştia sunt obligaţi să îşi trimită delegaţii, membri ai comisiei, la data, ora şi locul comunicate.
   4.2.5^1. Comisia de delimitare pentru unităţile administrativ-teritoriale aflate pe limita de judeţ are următoarea componenţă:
   – reprezentanţii instituţiilor prefectului judeţelor implicate, în calitate de copreşedinţi ai comisiei;
   – reprezentanţii oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară din cadrul judeţelor implicate;
   – reprezentanţii compartimentelor de specialitate din cadrul consiliilor judeţene implicate;
   – primarii comunelor, oraşelor sau municipiilor situate pe linia de hotar a judeţului;
   – reprezentanţii Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, dacă hotarul sau tronsonul de hotar trece printr-o pădure ori este limitrof acesteia;
   – reprezentanţii Administraţiei Naţionale „Apele Române”, dacă hotarul sau tronsonul de hotar trece de-a lungul unui curs de apă, lac ori mare teritorială;
   – reprezentantul Poliţiei de Frontieră Române, dacă hotarul este şi frontieră de stat;
   – secretarii judeţelor implicate, care vor asigura şi secretariatul comisiei.”