Comisia locală pentru inventarierea terenurilor înființată în baza Legii 165/2013

Link-ul la CJAFF NR_2831 din 27 ianuarie 2016 referitoare la vizarea Machetei nr_ 1 si 2 la Legea 165 din 2013 este disponibil aici.

Link-ul la Hotararea CJAFF 2973 din 13 mai 2016 Anexa 7 centralizatoare Judet Arges este disponibil aici.

Link-ul la Hotararea CJAFF NR_2907 din 30 martie 2016 constatarea finalizarii situatiei centralizatoare referitoare la inventariere Legea 165 la nivelul celor 102 uat_uri este disponibil aici.

Link-ul la Hotarare 4029_2018 a CJFF_Legea 165 din 2013 este disponibil aici.

Link-ul la Hotararea 5965/20.10.2022 privind situația actualizată a suprafeţelor de teren necesare în vederea finalizării procesului de restituire corespunzătoare numărului de cereri nesoluționate precum și a numărului de cereri soluționate de comisia județeană de fond funciar prin acordarea de despăgubiri pentru care comisiile locale de fond funciar nu au întocmit dosarele în cauză este disponibil aici.