Acte necesare pașaport

Eliberare pașaport simplu electronic;

Eliberare pașaport simplu temporar;

Eliberare pașaport simplu electronic/temporar cu mențiunea statului de domiciliu;

Eliberare pașaport simplu electronic/temporar în cazul documentului de călătorie declarat furat;

Eliberare pașaport simplu electronic/temporar în cazul documentului de călătorie declarat pierdut;

Eliberare pașaport simplu electronic/temporar în cazul documentului de călătorie declarat deteriorat.

IMPORTANT! Odată cu emiterea paşaportului simplu electronic, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. 1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005, aprobate prin H.G. nr. 94/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nu vor mai fi acceptate cererile de eliberare a paşapoartelor care nu sunt completate corespunzător prin parcurgerea tuturor rubricilor, inclusiv cu Codul Numeric Personal.

În acest sens rugăm cetăţenii să-şi verifice documentele proprii şi în cazul în care nu au Cod Numeric Personal atribuit să se prezinte la serviciile de evidenţă a persoanelor pentru înscrierea acestuia pe certificatele de stare civilă.

CERERILE DE ELIBERARE A PAŞAPOARTELOR SIMPLE ELECTRONICE ŞI A PAŞAPOARTELOR SIMPLE TEMPORARE SE DEPUN ŞI SE TIPĂRESC AUTOMAT ÎN MOMENTUL DEPUNERII DOCUMENTELOR LA GHIŞEELE SERVICIULUI

Cetăţenii care au domiciliul sau reşedinţa în Judeţul Argeş pot solicita personal paşapoarte simple electronice sau paşapoarte simple temporare, în baza următoarelor documente:

  • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original.
  • paşaportul anterior, dacă acesta există;
  • dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar, completate pe numele titularului, în original;

Taxe de emitere a paşaportului simplu electronic:

  • Taxa cost paşaport, pentru persoane care au implinit varsta de 18 ani, cu valabilitate 10 ani: 258 lei (inclusiv TVA);
  • Taxa cost paşaport, pentru persoane cu vârsta intre 12 ani si 18 ani, cu valabilitate 5 ani: 258 lei (inclusiv TVA);
  • Taxa cost paşaport pentru minori cu vârsta sub 12 ani, cu valabilitate 3 ani: 234 lei (inclusiv TVA).

Taxe de emitere a paşaportului simplu temporar:

  • Taxa cost paşaport simplu temporar, cu valabilitate 1 an: 96 lei (inclusiv TVA).

Începând cu data de 07.09.2020, plata contravalorii paşaportului se poate efectua astfel:

  • la casieriile unităţilor CEC Bank, precum şi la staţiile de plată Selfpay ale CEC Bank;
  • online, prin platforma de plăţi virtuale Ghiseul.ro

Documentele de plată emise anterior datei de 02.09.2020 rămân valabile pentru depunerea cererilor pentru eliberare a paşapoartelor.

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, în situaţia în care, în perioada 02.09.2020-06.09.2020, Instituţiile Prefectului vor încasa prin casieriile proprii şi/sau conturile deschise la trezorerie sumele reprezentând contravaloarea paşapoartelor, dovada plăţii astfel efectuate rămâne valabilă pentru depunerea cererii de eliberare a paşaportului.

NOTĂ

– pentru cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice/simple temporare cu menţionarea statului de domiciliu tarifele sunt aceleaşi;
– pentru cererile depuse prin intermediul misiunilor diplomatice, sumele care se plătesc sunt cele stabilite potrivit Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare
.

La Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Argeș se pot depune cereri de eliberare a paşaportului simplu electronic şi temporar şi cetăţenii care nu au domiciliul sau reşedinta în Judeţul Argeş.

IMPORTANT! La preluarea imaginii faciale, solicitantul nu trebuie să aibă capul acoperit şi ochii închişi, iar expresia feţei acestuia trebuie să reprezinte o stare comună. Prin excepţie, preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul acoperit, pentru motive religioase, cu condiţia ca faţa titularului, de la baza bărbiei şi până la frunte, să fie vizibilă în mod clar şi fără umbre de lumină. Ochelarii sunt acceptaţi în fotografii numai dacă lentilele nu sunt colorate, nu reflectă lumina, nu provoacă umbre şi nu au porţiuni care să ascundă ochii, iar rama nu trebuie să acopere nicio porţiune a ochilor.

Paşaportul se ridică de către titular sau în cazul minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani de persoana care a depus cererea ori de persoana împuternicită de aceştia printr-o procură specială autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori în faţa autorităţilor străine, acestea din urmă trebuind să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 05.10.1961. Sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate, procurile eliberate de autorităţile statelor cu care România a încheiat tratate de asistenţă juridică.

Procurile autentificate vor fi prezentate în original, iar cele încheiate de autorităţile străine vor fi însoţite şi de o traducere legalizată.

La eliberarea paşaportului simplu electronic şi a paşaportului simplu temporar va fi prezentat un document de identitate valabil, însoţit, după caz, de certificatul de naştere al minorului sub 14 ani, în original.

Titularul documentului de călătorie sau, după caz, părinţii minorilor cu vârsta sub 14 ani, reprezentanţii legali sau, însoţitorii acestora, au obligaţia de a nu folosi documentul de călătorie când au intervenit modificări privind datele de identificare ale titularului ori schimbări majore în fizionomia acestuia.