COMUNICAT DE PRESĂ
Instituția Prefectului Argeș informează că Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Program pentru Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanţat din Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021, a lansat miercuri, 6 ianuarie 2021, cea de-a doua rundă de finanţare aferentă apelului de propuneri de proiecte „Creşterea incluziunii şi abilitarea romilor”. Suma alocată acestei runde este de 7,8 milioane de euro şi este asigurată de Granturile SEE 2014-2021 (85%) şi de Guvernul României (cofinanţarea publică de 15%). Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitat pentru implementarea unui proiect în cadrul acestei runde este de 300.000 de euro, limita maximă fiind de un milion de euro. Durata recomandată a proiectelor este cuprinsă între 12 şi 24 de luni.Depunerea propunerilor de proiecte se realizează online, termenul-limită fiind 15 aprilie 2021.
Proiectele finanţate în cadrul apelului vor contribui la atingerea unuia sau mai multora din următoarele obiective: creşterea accesului şi a calităţii serviciilor sectoriale sau integrate pentru romi, în următoarele sectoare: asistenţă socială, educaţie, ocupare, sănătate şi locuire, abilitarea romilor (empowerment), în special a femeilor şi tinerelor rome, a experţilor şi liderilor romi, combaterea oricărei forme de discriminare a romilor.
Solicitanţii eligibili sunt organizaţiile neguvernamentale, entităţile publice şi asociaţiile autorităţilor locale. Instituția Prefectului consideră că accesarea acestor fonduri sunt de mare importanță pentru dezvoltarea comunității locale.
Proiectele se vor adresa următoarelor grupuri ţintă:
-persoane şi familii de etnie romă (copii, tineri, adulţi) în situaţii de vulnerabilitate, de risc sau care se confruntă cu diverse forme de excluziune socio-economică şi care au nevoie de documente de identitate, de servicii educaţionale, servicii de ocupare, servicii pentru sănătate şi/ sau servicii de locuire;
-persoane de etnie romă (adulţi, tineri sau copii), în special femei şi tinere rome, cu niveluri scăzute de conştientizare privind drepturile lor şi participarea la viaţa comunităţii, care au nevoie să participe în activităţi de abilitare (empowerment);
-experţi şi lideri romi – care activează pe cont propriu sau în cadrul unor organizaţii neguvernamentale, grupuri de acţiune, grupuri comunitare, autorităţi şi instituţii publice, sindicate, asociaţii ale elevilor sau studenţilor, partide politice, asociaţii de tineret sau altor forme de asociere, persoane aflate în poziţii de lideri formali sau informali în relaţie cu persoanele şi/ sau familiile rome în situaţii de vulnerabilitate (inclusiv mediatori sociali, şcolari, sanitari etc.). Acest grup ţintă va fi inclus în proiect numai împreună cu cel puţin unul din celelalte grupuri ţintă principale;
-specialişti/ voluntari din domeniile educaţiei, sănătăţii, ocupării, serviciilor sociale, administraţiei publice, sectorului ONG etc., implicaţi în furnizarea de servicii persoanelor de etnie romă;
-membri ai comunităţii aparţinând populaţiei majoritare, care locuiesc în zonele de intervenţie ale proiectului şi trăiesc în condiţii socio-economice similare cu persoanele de etnie romă din grupul ţintă principal, în situaţii de risc sau confruntându-se cu diverse forme de excluziune socio-economică;
-membri ai comunităţii aparţinând populaţiei majoritare, care locuiesc în zonele de intervenţie ale proiectului, subiecţi ai campaniei/campaniilor de conştientizare.
Activităţile eligibile vor fi centrate pe: furnizarea de servicii integrate (obţinerea documentelor de identitate, servicii educaţionale, servicii de ocupare, servicii pentru sănătate, îmbunătăţirea condiţiilor de locuit), furnizarea de informaţii persoanelor de etnie romă, în special femeilor şi tinerelor rome, cu privire la modalităţi de afirmare a drepturilor acestora şi de accesare a serviciilor publice, dezvoltarea capacităţilor individuale ale persoanelor de etnie romă; activităţi de creştere a responsabilităţii şi a capacităţii autorităţilor şi instituţiilor publice de a fi mai incluzive, activităţi care promovează capacitatea de organizare la nivel local a romilor, formarea personalului şi a voluntarilor care lucrează cu persoane de etnie romă, campanii de creştere a conştientizării pe teme de abilitare adresate persoanelor de etnie romă, în special femeilor rome şi tinerilor romi cu niveluri scăzute de conştientizare a drepturilor şi de participare în viaţa comunităţii, schimburi de bune practici cu entităţi din Islanda, Liechtenstein şi Norvegia pe teme de abilitare.
Documentaţia aferentă acestei runde de finanţare precum şi alte informaţii suplimentare sunt disponibile pe pagina web aferentă Programului Dezvoltare locală. Eventuale solicitări de clarificări pot fi transmise de cei interesaţi pe adresa de e-mail info@frds.ro.
Este posibil ca imaginea să conţină: 15 persoane, oameni în picioare, copil şi în aer liber