MODELUL DECLARAȚIEI PE PROPRIA RĂSPUNDERE PENTRU DEPLASAREA ÎN AFARA LOCALITĂȚII

Pentru deplasările în afara localității sau a zonei metropolitane, în perioada stării de alertă, vom folosi de azi un model nou de declarație pe propria răspundere. Motivele pentru care vom putea ieși din localitate sunt:

-Deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
-Deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat
-Deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
-Deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;
-Deplasarea pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
-Deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
-Deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
-Deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
-Deplasarea pentru activități recreativ-sportive individuale desfășurate în aer liber (ciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit și altele) cu participarea a cel mult 3 persoane.
-Deplasarea pentru participarea la evenimente familiale, cu un număr limitat de persoane și respectarea regulilor de distanțare socială;
-Deplasarea pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu.

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.