Prefectul judeţului Argeş Emilian Dragnea a primit astăzi, 27.09. a.c., vizita preşedintelui Institutului Naţional de Administraţie (INA), prof. univ. dr. Pavel Năstase. Cu acest prilej, a fost prezentată oferta de perfecţionare profesională pentru funcţionarii publici de carieră, în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural.

Institutul Național de Administrație, prin direcția de specialitate, asigură formarea continuă a unor categorii specifice de personal din administrația publică: potențiali candidați la ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, funcționari publici, personal care își exercită activitatea în baza unui contract individual de muncă sau a unui contract de management, persoane alese sau numite în funcții de demnitate publică sau asimilate acestora, aleși locali și alte categorii.

Pavel Năstase a menţionat că aceste programe de formare specializată abordează, într-o manieră inovativă, tematici complexe, menite să formeze competențe și să dezvolte aptitudini care să țină pasul cu cerințele unei administrații publice moderne și performante.